Trường mầm non Hoa Lâm - Đông Anh được thành lập ngày 05/8/2011. Trường gồm 3 điểm trường: Khu Thái Bình; Khu Du Ngoại; Khu Lê Xá. Tổng diện tích: 5767 m2 Tổng số phòng học: 13 Cổng trường bên cơ sở Lê Xá Cổng trường bên cơ sở Thái Bình Cổng trường bên cơ sở Du Ngoại I. Học sinh * Số lớp học: 13 lớp. * Số học sinh: 398 học sinh Trong đó: II. Giáo viên 1. Danh sách cán bộ, giáo viên,...