Hiệu trưởng: Bà: Tạ Thị Hồng Vân. Điện thoại: CQ: 043.9617320; DĐ: 0982.006.606 NR: 043.8838118 Phó hiệu trưởng: Bà: Nguyễn Thị Phượng. Điện thoại: CQ: 043.9617320; DĐ: 01695.296.250 NR: Phó hiệu trưởng: Bà : Phan Thị Thanh Sim Điện thoại: CQ: 043.9617320; ...