Menu
Đăng nhập Đăng ký

Lịch công tác

Công văn

Văn bản pháp quy

Hỗ trợ kĩ thuật

Nội dung chính

Ban giám hiệu, trưởng các ban, ngành, đoàn thể trường Mầm non Hoa Lâm

tp_th_cn_b_gio_vin_mn_hoa_lm_-_hi_thi_chng_chu_vui_khe_500

Hiệu trưởng:  Bà: Tạ Thị Hồng Vân.

Điện thoại:

CQ: 043.9617320;         DĐ: 0982.006.606        NR: 043.8838118

Phó hiệu trưởng:  Bà: Nguyễn Thị Phượng.

     Điện thoại:

CQ: 043.9617320;         DĐ: 01695.296.250      NR:

Phó hiệu trưởng:  Bà : Phan Thị Thanh Sim

     Điện thoại: 

CQ: 043.9617320;         DĐ: 0979987760      NR:

Chủ tịch công đoàn:  Bà : Phan Thị Thanh Sim.

Điện thoại:

CQ: 043.9617320;         DĐ: 0979.987.760         NR:b

15:57 23/06/2017
366
Chưa ai thích bài này
Top